Team

Physiotherapie

Klaus
Anstötz
Physiotherapeut
Tibor
Strauch
Physiotherapeut
Nadine
Lausberg
Physiotherapeutin
Hans
Mijnsbergen
Physiotherapeut
Michael
Gnyp
Physiotherapeut
Svenja
Lehnen
Physiotherapeutin
Nadine
Mennen
Physiotherapeutin
Judith
Matthias
Physiotherapeutin
Anna
Mackes
Physiotherapeutin
Sarah
Wehle
Physiotherapeutin
Nadine
Vierzigmann
Physiotherapeutin
Pia
Stender
Physiotherapeutin

Rezeption

Rita
Anstötz
Leitung Rezeption
Karin
Heinrichsmeier
Rezeption
Ilka
Zentara
Rezeption
Tessa
Ubuz
Rezeption